University Leadership

Secretary of the CPC HZNU Committee

Chen Chunlei

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee,President,Academician of the Chinese Academy of Sciences

Shang Yongfeng

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee

Zhang Zhijun

Vice President

Hu Hua

Deputy Secretary of the CPC HZNU Committee

Wang Lilin

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Yang Lei

Secretary of the Commission for Discipline Inspection

Li Zequan

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Chen Yongfu

Standing Member of the CPC HZNU Committee,Vice President

Fang Liang

Standing Members of the CPC HZNU Committee

Yuan Chengyi, Dai Limin, Shen Zhonghua

Address

NO.2318, Yuhangtang Rd, Yuhang District, 311121, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China

Tel

86-571-28867197

Fax

86-571-28869670